Repertoire: Gemengd Koor

Het repertoire van het Rehoboth koor bestaat uit psalmen en psalmbewerkingen en geestelijke liederen. Tijdens uitvoeringen proberen we 60% psalmen en 40% geestelijke liederen te zingen. 
Om u een indruk te geven wat wij als koor zingen, volgen hieronder een aantal muziekstukken die wij dit jaar in de map hebben.

Psalm 103                                                  E. Mobach
Bede (tekst naar psalm 51)                    Muziek: F. Mendelssohn Bartholdy
Psalm 3                                                       A. Loonstra
Alleen met God                                        Muziek: Dick Sanderman
Finale uit oratorium 'Jozef'                     Muziek: Marco den Toom                         
O alle gij dorstigen (Jesaja 55: 1-3)       Muziek: Dick Sanderman

Psalm 108                                                  Jan Bonefaa
Heer', Uwe goedheid reikt zo ver          A.E. Grell
Psalm 127                                                  D. Sanderman

Psalter 117 (Psalm 42)                             Muziek naar Mendelssohn
Psalm 9                                                       ?

Psalm 85                                                     Marco den Toom

Loof, Loof den Heer (psalm 103)              C. Stein