CD's: Kinderkoor

Cd’s die het rehoboth kinderkoor in de loop van de jaren heeft uitgebracht

 

cd kind de-heer

‘De Heer’ zal u behoeden’

Kinderkoor “Rehoboth’ o.l.v. Vert Noteboom jr.

Bariton: Lucas Kramer

Fluit: Kees Alers

Hobo: Jolanda Visser

Orgel: Marco den Toom

Piano: Jaap Kramer

 

 1. O God van hemel, zee en aard’
 2. Bartimeüs
 3. Looft den Heer, want Hij is goed
 4. Psalm 38
 5. Op U te vertrouwen
 6. Ik steun op God, mijn toeverlaat
 7. Als mij ’s werelds rampen treffen
 8. Ik prijs de Heer’, mijn Rots
 9. Bij de poort Naïn
 10. Welzalig de man die niet wandelt
 11. Toccatine Psalm 99
 12. Ziet in blinde razernij
 13. Psalm 134
 14. De Heer’ zal u behoeden
 15. Een vaste Burcht
 16. Psalm 47
 17. Avondzang
 18. Ik ga slapen, ik ben moe

 

cd kind levensstorm

De levensstorm

 

Kinderkoor “Rehoboth” o.l.v. Bert Noteboom jr.

Orgel: Marco den Toom

 

 1. Blijf met mij Heer’
 2. Ziet in blinde razernij
 3. Psalm 77
 4. De Heer’ is mijn Herder
 5. Scheep’ke onder Jezus’ hoede
 6. Storm op zee
 7. Wonderbare Kracht!
 8. Kindergebed in stormgetij
 9. Psalm 142
 10. Nader mijn God bij U
 11. Zijt Gij aan boord
 12. Psalm 93
 13. Bede in de storm
 14. Machtig God
 15. Avondgebed
 16. Medley ‘De levensstorm’ 

 

cd kind loven

U zal ik loven, Heer’!  (jubileum-cd)

 

Rehobothkinderkoor o.l.v. Bert Noteboom jr.

Tenor: Jaco van Houselt

Fluit: Kees Alers

Orgel: Marco den Toom

Piano: Jorrit Woudt

 

 1. Psalm 9
 2. Psalm 42
 3. Psalm 103
 4. Psalm 31
 5. Psalm 75
 6. Psalm 1
 7. Psalm 25
 8. Psalm 100
 9. Psalm 116
 10. Psalm 102
 11. Psalm 71
 12. Psalm 133
 13. Psalm 131
 14. Psalm 81
 15. Psalm 27
 16. Psalm 136
 17. Psalm 125
 18. Psalm 4
 19. Psalm 146

 

cd kind kerstliedjes

De mooiste kerstliedjes

 

Kinderkoor ‘Rehoboth’ o.l.v. Beret Noteboom jr.

Bariton: Lucas Kramer

Fluit: Marjolein de Wit

Viool: Martin de Deugd

Orgel: Marco den Toom

Piano:  Martin Zonnenberg

 

 1. Kerstouverture
 2. Komt allen tezamen
 3. Stille Nacht
 4. Heer’ onze Goed/ Psalm 8
 5. Roemen wij op blijde toon
 6. Eeuwen geleden
 7. ’t Was nacht in Beth’lems dreven
 8. Psalm 40
 9. Ontferm U, Heer’
 10. De herdertjes lagen bij nachte
 11. Komt nu, gij herders
 12. Wij gaan met haast…
 13. In de stad van Koning David
 14. Bethlehem
 15. Lofzang van Simeon
 16. Ik kniel aan Uwe kribbe neer
 17. Laat mijn zwakke klanken
 18. Psalm 105
 19. Eer zij God in onze dagen
 20. Heerlijk klonk het lied der eng’len
 21. Nu daagt het in het oosten
 22. Psalm 72
 23. Machtig God, sterke Rots