CD's: Gemengd Koor

Cd’s die het gemengd rehobothkoor in de loop van de jaren heeft uitgebracht of aan mee heeft gewerkt

 

cd gem lied-sions

Een cantate door Arie Loonstra gecomponeerd voor koor, solisten, orkest, orgel en cither. Op een gedicht van Robert Murray MacCheyne.

Samengesteld koor met medewerking van Ned. Herv. Zangvereniging 'Solilaus Deo', Barneveld; Chr. Zangvereniging 'Immanuel', Kamerik; Chr. Gem. 'Rehobothkoor', Kootwijkerbroek; Chr. Geref. 'Pnielkoor', Veenendaal,

 

 1. Zalf U mijn ogen;
 2. Als mist op de bergen;
 3. Eens was ik een vreemd'ling;
 4. Hoe mooi is het bloempje;
 5. Temidden van de wijngaard;
 6. Toen Samuël hoorde;
 7. Sta mij toe te gaan tot Jezus;
 8. Vrede geve God je, kind;
 9. Als ik voor Uw heil'ge troon;
 10. Vraag je mij een genoegen;
 11. Als ik 's hemels lofzang hoor;
 12. Ik zal, met zondelast belaân;
 13. Hoe teder verbindt Hij 't verbrokene hart;
 14. Dat de vrede lange jaren;

 

 

cd gem 12-enige

 1. De tien geboden des Heeren
 2. De lofzang van Maria
 3. De lofzang van Zacharias
 4. De lofzang van
 5. Het gebed des Heeren
 6. De eerste berijming van de 12 artikelen des geloofs
 7. De tweede berijming van de 12 artikelen des geloofs
 8. De bedezang voor de predikatie
 9. De morgenzang
 10. De bedezang voor het eten
 11. De dankzang na het eten
 12. De avondzang

 

cd gem lam-gods

Psalmen en gezangen rondom Pasen.

Chr. gem. 'Rehobothkoor', Kootwijkerbroek

Jongerenkoor 'Sjaloom', Rijssen o.l.v. Arie Loonstra

Organist: Gerard Harbers

Sopraan: Anneke Haase

Ensemble 'Amici Musicae'

 1. Jezus, Uw verzoenend sterven
 2. Zie het Lam Gods
 3. Psalm 22: 1, 11, 13 en 16
 4. Leer mij, O Heer' Uw lijden recht betrachten
 5. 't Is middernacht
 6. Ik kom tot U met mijn zonden
 7. Psalm 3: 1, 2, 3 en 4
 8. Geestelijke liederen
 9. Psalm 130
 10. God, enkel licht
 11. Psalm 79: 4, 6 en 7
 12. Paascantate
 13. Als ik het wond're kruis aanschouw

 

cd gem kind-sions

Een cantate door Arie Loonstra gecomponeerd voor koor, solisten, orkest, orgel en cither. Op een gedicht van Robert Murray MacCheyne.

 1. Inleiding Psalm 43:3
 2. Psalm 115:9 en Jesaja 38:18a;
 3. Openbaring 21:4 en 5b;
 4. Openbaring 14:13b;
 5. Psalm 105:2;
 6. Openbaring 15:2-4;
 7. Psalm 42:2,3 en 12b (onberijmd);
 8. Openbaring 2: 10a en b;
 9. Jesaja 12:3;
 10. Lucas 2:14a;
 11. 2 Koningen 4:26;
 12. Psalm 90:6;
 13. Jesaja 40:11;
 14. Jesaja 12:6;
 15. Lucas 1:68-75;
 16. Prediker 12:1;
 17. Lucas 13:24-27 en Openbaring 6:16;
 18. Genisis 49:18;
 19. Psalm 43:4.

 

cd gem poort-sions

Een cantate door Arie Loonstra gecomponeerd voor koor, orgels, alt, koperkwintet, altviool en cello

 

 1. Deel 1a: Psalm 122 vers 1
 2. Deel 1b: Toen Israël niet wist waar te gaan
 3. Deel 1c: O eed'le Geest
 4. Deel 1d: Psalm 119 vers 53
 5. Deel 2a: Toen Paulus' schip scheen te vergaan
 6. Deel 2b: Psalm 89 vers 5
 7. Deel 2c: Zo brengt Uw heilig Woord mij vree
 8. Deel 2d: O eed'le Geest
 9. Deel 2e: Psalm 100 vers 3
 10. Deel 3a: Toen Stefanus stond
 11. Deel 3b: Psalm 9 vers 13 en 14
 12. Deel 3c: De vrede had zijn hart verheugd
 13. Deel 3d: Psalm 73 vers 12
 14. Deel 3e: Laat zo Uw heilig Woord mij zijn
 15. Deel 3f: Psalm 23 vers 2
 16. Deel 3g: En zo, mijn Sterkte, prijs ik U
 17. Deel 3h: Psalm 118 vers 10a en 9b

 

cd jubileum

o.l.v.  Arie Loonstra;

Gerard Harbers - orgel

m.m.v. Ensemble Conservatoire

1. Psalm 25

2. Schenk ons Uw vree

3. Psalm 33

4. Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning

5. Psalm 42

6. Psalm 100

7. Orgelsolo

8. Psalm 124

9. Psalm 127

10. Cantique de Jean Racine

11. Psalm 62

12. Op Hem alleen

13. Psalm 77

14. Avondzang